EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Transmisi Ilmu Tasawuf Tuan Guru Di Kalimantan Selatan

Mahmud, Mahmud (2020) Transmisi Ilmu Tasawuf Tuan Guru Di Kalimantan Selatan. Disertasi, Pasca Sarjana.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (47kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (322kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (589kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (932kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (269kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (986kB)
[img] Text
BAB VI.pdf

Download (211kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (304kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (163kB)

ABSTRAK

Transmisi Ilmu Tasawuf Tuan Guru yang sesuai dengan keadaan masyarakat dapat menunjang pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran agama Islam yang mereka peroleh, serta akan menarik minat mereka untuk mengkaji ilmu pengetahuan lebih mendalam. Lebih dari itu, Tuan Guru juga menjadi panutan (qudwah), sehingga keberadaannya senantiasa memancarkan sinar kebajikan dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Cahaya kebajikan yang dipancarkan benar- benar menjadi penerang untuk menapaki jalan yang lurus (as-shirâthal mustaqîm), bukan saja ketika masa hidupnya tetapi juga ketika sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, pengkajian khusus tentang transmisi ilmu tasawuf Tuan Guru sangat penting. Fokus penelitian ini adalah menelaah bagaimana jaringan ilmu tasawuf Tuan Guru di Kalimanatan Selatan, apa materi penyampaian ilmu tasawuf Tuan Guru di Kalimantan Selatan, dan bagaimana metode penerimaan dan penyampaian ilmu tasawuf Tuan Guru di Kalimantan Selatan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Data penelitian ini meliputi jaringan ilmu tasawuf Tuan Guru di Kalimantan Selatan, materi ilmu tasawuf Tuan Guru di Kalimantan Selatan, dan metode penerimaan dan penyampaian ilmu tasawuf Tuan Guru di Kalimanatan Selatan. Sumber data adalah Tuan Guru, murid-murid mereka, teman-teman mereka, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, dan pengamatan berperan serta. Teknik analisis data dilakukan dengan dua tahap, yaitu analisis individual dan analisis lintas kasus. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah trianggulasi sumber, teknik, dan peneliti. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah: 1). Jaringan ilmu tasawuf Tuan Guru di Kalimantan Selatan berporos pada beberapa daerah utama yaitu Martapura, Nagara (Kandangan), Barabai, Amuntai, Rantau (Tapin), Banjarmasin, dan Tabalong. 2). Materi penyampaian ilmu tasawuf Tuan Guru di Kalimantan Selatan yaitu Pertama, Tasawuf Akhlaqi yang terdiri dari takhalli, tahalli, tajalli. Kitab yang membahasnya adalah Ihyâ ‘Ulǔmuddîn, Nashâihuddîniyyah, Al-Hikam, dan Bidâyatul Hidâyah. Kedua, Tasawuf Amali yang terdiri dari syarî’ah, tharîqah, haqîqah, dan ma’rifah. Kitab yang membahasnya adalah Ihyâ Ulǔmuddîn, Nashâihuddîniyyah, Al- Hikam, dan Bidâyatul Hidâyah. Ketiga, Tasawuf Falsafi yang terdiri dari fanâ dan baqâ, ittihâd, hulǔl, wihdatul wujǔd, dan isyrâq. Kitab yang membahasnya adalah Kifâyatul Atqiyâ, Nashâihul ‘Ibâd, Tuhfaturrâghibîn, dan Durrun Nafîs. Keempat, Manâqib yang terdiri dari manâqib Siti Khadijah dan manâqib Syekh Samman Al-Madâni. Kitab yang membahasnya adalah kitab manâqib Siti Khadijah dan kitab manâqib syekh Samman Al-Madani. 3). Metode penerimaan dan penyampaian ilmu tasawuf Tuan Guru di Kalimantan Selatan yaitu Pertama, Shuhbah berupa khidmah dan mulâzamah. Kedua, riyâdhah dan mujâhadah berupa pengamalan ilmu dan muthâla’ah. Ketiga, dzikir berupa râtib dan wirîd. Keempat, tharîqah berupa Sammâniyyah, Naqsyabandiyyah, Qadariyyah, dan Alawiyyah. Kelima, Insiasi Spritual berupa bai’at, tharîqat naqsyabandiyyah, darkah yahlal madînah, jam’iyyah ahli tharîqah. Keenam, khirqah berupa pemakaian imâmah, penyerahan tasbih, penyerahan tongkat, dan penjamuan tamu bil-aswidatain (kurma dan zam-zam).

Item Type: Disertasi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
L Education > L Education (General)
Depositing User: Raisya Hani Syanie
Date Deposited: 07 Sep 2020 06:29
Last Modified: 07 Sep 2020 06:29
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/14751

Actions (login required)

View Item View Item